Gratis influenzavaccination

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 27. august 2014 har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
Førtidspensionister
Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
– kroniske lungesygdomme
– hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
– diabetes 1 eller 2
– medfødt eller erhvervet immundefekt
– påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
– kronisk lever- og nyresvigt
– andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
Svært overvægtige (vejl. BMI> 40) efter lægelig vurdering
Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
Gravide i 2. og 3. trimester
Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober og året ud. For gravide i 2. og 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2015.

Privat Influenzavaccination:
Inklusiv vaccinationshonorar igen i år kun kr. 200